239809_tabell_277341_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239809_tabell_277341
statistikk
2016-09-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I august 2016 ble det solgt 777 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsproduktaugust 2016, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2016August 2015 - August 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal777-1,4
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst44144,4
Industri i alt7323,7
Bygg og anlegg551,9
Bustader og forretninsbygg66-21,4
Transport490-3,5
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import232-20,0
Anna sal14-33,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB