239809_tabell_277339_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239809_tabell_277339
statistikk
2016-09-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I august 2016 ble det solgt 777 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2016, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2016August 2015 - August 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt777-1,4
Bilbensin110-5,2
Autodiesel2815,2
Anleggsdiesel800,0
Jetparafin98-2,0
Marine gassoljer121-4,0
Fyringsparafin3-25,0
Lett fyringsolje1721,4
Tungdestillat og tungolje8-11,1
Andre petroleumsprodukt259-16,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB