Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2016August 2015 - August 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt777-1,4
Bilbensin110-5,2
Autodiesel2815,2
Anleggsdiesel800,0
Jetparafin98-2,0
Marine gassoljer121-4,0
Fyringsparafin3-25,0
Lett fyringsolje1721,4
Tungdestillat og tungolje8-11,1
Andre petroleumsprodukt259-16,9