239803_tabell_269335_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
239803_tabell_269335
statistikk
2016-06-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I mai 2016 ble det solgt 720 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2016, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2016Mai 2015 - Mai 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt720-3,7
Bilbensin1051,0
Diesel3335,7
Andre mellomdestillat146-8,2
Parafinprodukt89-16,8
Tungolje2-60,0
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt245-22,4