Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2016Mai 2015 - Mai 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt720-3,7
Bilbensin1051,0
Diesel3335,7
Andre mellomdestillat146-8,2
Parafinprodukt89-16,8
Tungolje2-60,0
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt245-22,4