Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal
Mai 2016Mai 2015Endring i prosent
Mai 2015 - Mai 2016
 
Samla sal av petroleumsprodukt720748-3,7
Bilbensin1051041,0
Diesel3333155,7
 
Autodiesel, pris11,2112,03-6,8
Bilbensin, pris13,5713,99-3,0