204537_tabell_252739_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204537_tabell_252739
statistikk
2016-01-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I desember 2015 ble det solgt 711 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsproduktdesember 2015

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal7112,0
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst23-17,9
Industri i alt64-23,8
Bygg og anlegg12-25,0
Bustader og forretninsbygg12256,4
Transport4627,7
Offentleg verksemd2-33,3
Netto direkte import213-66,7
Anna sal10-41,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB