204537_tabell_252737_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204537_tabell_252737
statistikk
2016-01-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I desember 2015 ble det solgt 711 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsproduktdesember 2015

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt7112,0
Bilbensin94-2,1
Autodiesel3190,0
Andre mellomdestillat146-2,0
Parafinprodukt14229,1
Tungolje2-83,3
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt28-33,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB