Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt7112,0
Bilbensin94-2,1
Autodiesel3190,0
Andre mellomdestillat146-2,0
Parafinprodukt14229,1
Tungolje2-83,3
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt28-33,3