204533_tabell_246019_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204533_tabell_246019
statistikk
2015-11-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I oktober 2015 ble det solgt 783 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2015, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal783-0,8
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst2450,0
Industri i alt60-27,7
Bygg og anlegg486,7
Bustader og forretninsbygg68-20,9
Transport449-6,8
Offentleg verksemd3200,0
Netto direkte import229-37,0
Anna sal98250,0