204529_tabell_239677_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204529_tabell_239677
statistikk
2015-09-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I august 2015 ble det solgt 806 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2015, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2015August 2014 - August 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt8066,9
Bilbensin1163,6
Autodiesel3488,8
Andre mellomdestillat147-1,3
Parafinprodukt12211,9
Tungolje2-84,6
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt27139,2