Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2015August 2014 - August 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt8066,9
Bilbensin1163,6
Autodiesel3488,8
Andre mellomdestillat147-1,3
Parafinprodukt12211,9
Tungolje2-84,6
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt27139,2