204521_tabell_227887_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204521_tabell_227887
statistikk
2015-05-21T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I april 2015 ble det solgt 653 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2015, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
April 2015April 2014 - April 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal653-0,6
Jordbruk og skogbruk30,0
Fiske og fangst2269,2
Industri i alt66-25,8
Bygg og anlegg2315,0
Bustader og forretninsbygg73-5,2
Transport428-0,9
Offentleg verksemd2-33,3
Netto direkte import217325,0
Anna sal2131,3