204519_tabell_224906_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204519_tabell_224906
statistikk
2015-04-22T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I mars 2015 ble det solgt 677 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmars 2015, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mars 2015Mars 2014 - Mars 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt6770,0
Bilbensin97-3,0
Autodiesel3145,4
Andre mellomdestillat1645,1
Parafinprodukt87-6,5
Tungolje9-52,6
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt27-36,4