Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mars 2015Mars 2014 - Mars 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt6770,0
Bilbensin97-3,0
Autodiesel3145,4
Andre mellomdestillat1645,1
Parafinprodukt87-6,5
Tungolje9-52,6
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt27-36,4