148651_tabell_205872_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148651_tabell_205872
statistikk
2014-11-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I oktober 2014 ble det solgt 789 millioner liter petroleumsprodukt.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffoktober 2014, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2014Oktober 2013 - Oktober 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt7890,4
Bilbensin99-4,8
Autodiesel3463,6
Andre mellomdestillat154-14,9
Parafinprodukt13017,1
Tungolje10-41,2
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt25028,2