Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Oktober 2014Oktober 2013 - Oktober 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt7890,4
Bilbensin99-4,8
Autodiesel3463,6
Andre mellomdestillat154-14,9
Parafinprodukt13017,1
Tungolje10-41,2
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt25028,2