148671_tabell_191589_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148671_tabell_191589
statistikk
2014-08-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I juli 2014 ble det totale salget redusert med 4,1 prosent sammenlignet med juli 2013.

Sal av petroleumsproduktjuli 2014

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal743-4,1
Jordbruk og skogbruk2-60,0
Fiske og fangst2123,5
Industri i alt801,3
Bygg og anlegg29-31,0
Bustader og forretninsbygg8812,8
Transport485-4,3
Offentleg verksemd1-66,7
Netto direkte import223155,6
Anna sal13-61,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB