148671_tabell_191587_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148671_tabell_191587
statistikk
2014-08-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I juli 2014 ble det totale salget redusert med 4,1 prosent sammenlignet med juli 2013.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2014, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt743-4,1
Bilbensin123-6,1
Autodiesel292-2,7
Andre mellomdestillat162-2,4
Parafinprodukt1133,7
Tungolje19-9,5
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt233-31,3