148671_tabell_191587_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148671_tabell_191587
statistikk
2014-08-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I juli 2014 ble det totale salget redusert med 4,1 prosent sammenlignet med juli 2013.

Sal av petroleumsproduktjuli 2014

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt743-4,1
Bilbensin123-6,1
Autodiesel292-2,7
Andre mellomdestillat162-2,4
Parafinprodukt1133,7
Tungolje19-9,5
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt233-31,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB