Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt743-4,1
Bilbensin123-6,1
Autodiesel292-2,7
Andre mellomdestillat162-2,4
Parafinprodukt1133,7
Tungolje19-9,5
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt233-31,3