148667_tabell_182022_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148667_tabell_182022
statistikk
2014-06-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I mai i år ble det totale salget av petroleumsprodukter redusert med 10,5 prosent.

Sal av petroleumsproduktmai 2014

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal690-10,5
Jordbruk og skogbruk3-40,0
Fiske og fangst20-56,5
Industri i alt86-1,1
Bygg og anlegg39-7,1
Bustader og forretninsbygg79-3,7
Transport430-8,1
Offentleg verksemd525,0
Netto direkte import21066,7
Anna sal18-41,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB