148667_tabell_182020_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148667_tabell_182020
statistikk
2014-06-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I mai i år ble det totale salget av petroleumsprodukter redusert med 10,5 prosent.

Sal av petroleumsproduktmai 2014

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt690-10,5
Bilbensin111-5,1
Autodiesel3141,0
Andre mellomdestillat156-17,0
Parafinprodukt58-37,0
Tungolje19-17,4
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt233-15,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB