Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Mai 2014Mai 2013 - Mai 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt690-10,5
Bilbensin111-5,1
Autodiesel3141,0
Andre mellomdestillat156-17,0
Parafinprodukt58-37,0
Tungolje19-17,4
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt233-15,4