92767_tabell_107907_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
92767_tabell_107907
statistikk
2013-04-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmars 2013, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Mars 2013Mars 2012 - Mars 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukter i alt715-9,49 5440,0
Bilbensin108-2,71 394-6,5
Autodiesel280-1,43 5903,8
Andre mellomdestillat191-8,22 397-0,5
Parafinprodukter85-20,61 0465,3
Tungolje21-16,0293-12,5
Smøremiddel60,062-3,1
Andre petroleumsprodukt224-50,0764-3