Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Mars 2013Mars 2012 - Mars 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukter i alt715-9,49 5440,0
Bilbensin108-2,71 394-6,5
Autodiesel280-1,43 5903,8
Andre mellomdestillat191-8,22 397-0,5
Parafinprodukter85-20,61 0465,3
Tungolje21-16,0293-12,5
Smøremiddel60,062-3,1
Andre petroleumsprodukt224-50,0764-3