92765_tabell_103431_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
92765_tabell_103431
statistikk
2013-03-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsproduktfebruar 2013

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter1
I altProsentI altProsent
Februar 2013Februar 2012 - Februar 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Alle kjøpegrupper702-4,69 5440,0
Jordbruk og skogbruk4-20,08915,6
Fiske og fangst4518,4515-3,0
Industri i alt98-16,91 342-7,2
Bygg og anlegg15-16,75002,2
Boliger og næringsbygg82-8,91 08810,8
Transport409-2,25 453-0,6
Offentlig virksomhet8-27,384-36,8
Netto direkte import220122,216226,6
Andre21-22,231115,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB