Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter1
I altProsentI altProsent
Februar 2013Februar 2012 - Februar 201320122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Alle kjøpegrupper702-4,69 5440,0
Jordbruk og skogbruk4-20,08915,6
Fiske og fangst4518,4515-3,0
Industri i alt98-16,91 342-7,2
Bygg og anlegg15-16,75002,2
Boliger og næringsbygg82-8,91 08810,8
Transport409-2,25 453-0,6
Offentlig virksomhet8-27,384-36,8
Netto direkte import220122,216226,6
Andre21-22,231115,6