Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester2015, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. desember 2016 2015 Lave oljepriser førte til fall i produksjonsverdien
16. desember 2015 2014 Bearbeidingsverdien falt med 5 prosent
15. desember 2014 2013 Liten nedgang i bearbeidingsverdien
13. desember 2013 2012 Moderat økning i bearbeidingsverdien
20. mars 2013 2011 Økte oljepriser ga økt bearbeidingsverdi
12. mars 2012 2010 Høye oljepriser sikret økt bearbeidingsverdi
14. februar 2011 2009 Markant nedgang i verdiskapingen
30. april 2010 2008 Sterk oppgang i verdiskapingen i 2008
4. april 2001 1999 Kraftig økning i verdiskapningen
7. oktober 1999 1998 Stor nedgang i bruttoproduksjonsverdien
24. april 2002 2000 Markant oppsving i verdiskapningen
28. februar 2006 2004 Sterk oppgang i verdiskapningen i olje- og gassvirksomheten
28. september 2004 8. juli 2005 Lavere verdiskaping for olje og gass
4. mars 2003 2001 Nedgang i verdiskapningen for olje og gass
23. november 2006 2005 Høy verdiskapning i oljebransjen
11. juli 2005 2003 Svak oppgang i olje- og gassvirksomheten
25. juni 2008 2006 Økt verdiskapning i olje- og gassvirksomhet
24. juni 2009 2007 Lavere verdiskapning i olje og gass

Eldre arkiv