Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 3. kvartal 2015 sammen med Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, investeringer - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. mars 2004 1. kvartal 2004 Sterk økning i olje- og gassinvesteringene i 2003
2. desember 2003 4. kvartal 2003 Stabilt investeringsnivå fra 2003 til 2004
2. september 2003 3. kvartal 2003 Økende leteaktivitet i 2. kvartal
5. juni 2003 2. kvartal 2003 Høye førstegangsanslag for 2004
6. mars 2003 1. kvartal 2003 Optimistiske investeringsanslag for 2003
5. desember 2002 4. kvartal 2002 Rekordlav leteaktivitet i 2002
5. september 2002 3. kvartal 2002 Fortsatt høyt investeringsnivå
6. juni 2002 2. kvartal 2002 Moderat investeringsvekst fra 2001 til 2002
7. mars 2002 1. kvartal 2002 Høyere investeringer i 2002
6. desember 2001 4. kvartal 2001 Investeringsnivået opprettholdes
6. september 2001 3. kvartal 2001 Økte investeringer til leting etter olje
7. juni 2001 2. kvartal 2001 Høyere leteaktivitet i 2001
1. mars 2001 1. kvartal 2001 Rekordinvesteringer til felt i drift
7. desember 2000 4. kvartal 2000 Høy leteaktivitet ved slutten av året
7. september 2000 3. kvartal 2000 Lavere investeringer i 2000 og 2001

Eldre arkiv