Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 3. kvartal 2015 sammen med Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, investeringer - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. desember 2007 4. kvartal 2007 Høyt leteanslag for 2008
6. september 2007 3. kvartal 2007 Rekordhøye anslag for 2008
7. juni 2007 2. kvartal 2007 Høye førstegangsanslag for 2008
1. mars 2007 1. kvartal 2007 Høyere investeringsanslag for 2007
7. desember 2006 4. kvartal 2006 Anslag på 100 milliarder for 2006 og 2007
7. september 2006 3. kvartal 2006 Rekordhøye leteanslag
7. juni 2006 2. kvartal 2006 Rekordhøye anslag for 2006
8. mars 2006 1. kvartal 2006 Sterk økning i olje- og gassinvesteringene
1. desember 2005 4. kvartal 2005 Økte investeringer i olje og gass neste år
1. september 2005 3. kvartal 2005 Høye oljeinvesteringer i 2005 og 2006
2. juni 2005 2. kvartal 2005 Rekordhøye anslag for investeringer i 2005
3. mars 2005 1. kvartal 2005 Fortsatt høyt investeringsanslag for 2005
2. desember 2004 4. kvartal 2004 Høyere leteaktivitet i 2005
2. september 2004 3. kvartal 2004 Økende oljeinvesteringer i 2004 og 2005
3. juni 2004 2. kvartal 2004 Lave, men økende leteinvesteringer i 2004

Eldre arkiv