Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 3. kvartal 2015 sammen med Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, investeringer - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. september 2011 3. kvartal 2011 Rekordhøye anslag for 2012
9. juni 2011 2. kvartal 2011 Høyere investeringer i 2011 og 2012
3. mars 2011 1. kvartal 2011 Lavere olje- og gassinvesteringer i 2010
2. desember 2010 4. kvartal 2010 Lavere investeringsanslag for 2010
2. september 2010 3. kvartal 2010 Høyere investeringer i 2011
10. juni 2010 2. kvartal 2010 Rekordhøyt investeringsanslag for 2011
4. mars 2010 1. kvartal 2010 Olje- og gassinvesteringene flater ut
3. desember 2009 4. kvartal 2009 Redusert leteanslag for 2010
3. september 2009 3. kvartal 2009 Høyere investeringer i 2010
11. juni 2009 2. kvartal 2009 Høye førstegangsanslag for 2010
5. mars 2009 1. kvartal 2009 Noe lavere investeringsanslag for 2009
4. desember 2008 4. kvartal 2008 Høyere investeringsanslag for 2009
11. september 2008 3. kvartal 2008 Høyt leteanslag for 2009
13. juni 2008 2. kvartal 2008 Rekordhøye investeringsanslag for 2009
6. mars 2008 1. kvartal 2008 Sterk økning i olje- og gassinvesteringene

Eldre arkiv