261361_tabell_267689_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
261361_tabell_267689
statistikk
2016-08-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 12 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2016

Innhold

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
2. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 2016
Utvinning og rørtransport51 90948 33046 13438 25441 772
Utvinning av råolje og naturgass50 68247 18345 23337 90641 352
Leting og konseptstudier9 9138 9177 6765 9795 493
Undersøkelsesboring6 9015 4664 1863 1962 543
Generelle undersøkelser1 2781 6731 4261 0461 239
Feltevaluering/feltutvikling429514594457619
Administrasjon og andre kostnader1 1741 2021 3111 070945
Konseptstudier13262159210147
Feltutbygging14 62513 99116 57012 77913 686
Varer, feltutbygging7 9436 4848 7767 1498 436
Tjenester, feltutbygging3 6254 0584 1252 6622 942
Produksjonsboring, feltutbygging3 0573 4493 6682 9682 308
Felt i drift22 58019 25717 40216 17618 860
Varer, felt i drift1 6901 3531 132818934
Tjenester, felt i drift6 7805 3364 4293 2734 552
Produksjonsboring, felt i drift14 11012 56911 84112 08513 373
Landvirksomhet1 5201 341885786928
Nedstengning og fjerning2 0443 6772 6992 1862 385
Rørtransport1 2271 146901348420