261361_tabell_267688_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
261361_tabell_267688
statistikk
2016-08-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 12 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2016

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201520162016 / 20152016 / 2016
3. kvartal samme år2. kvartal samme år3. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 3. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i inneværende år, rapportert i 2. kvartal samme år og 3. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft243 580216 455213 698-29 882-12-2 757-1
 
Utvinning og rørtransport198 190165 906163 496-34 694-18-2 410-1
Utvinning av råolje og naturgass193 893164 530162 104-31 789-16-2 426-1
Rørtransport4 2971 3771 392-2 905-68151
 
Industri og bergverksdrift21 25423 20422 9891 7358-215-1
Bergverksdrift883680688-195-2281
Industri20 37122 52422 3001 9299-224-1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 3375 2665 320-170541
Næringsmiddelindustri4 8244 7204 811-130912
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.1611701709600
Trelast- og trevareindustri7741 2051 09231841-113-9
Papir- og papirvareindustri513472458-55-11-14-3
Trykking, grafisk industri306195229-77-253417
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri4 2195 4585 5901 371321322
Kjemiske råvarer2 7983 2633 31151318481
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 3881 4631 285-103-7-178-12
Metallindustri3 0664 8774 6501 58452-227-5
Ikke-jernholdige metaller2 0494 4314 1862 137104-245-6
Metallvareindustri902749741-161-18-8-1
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri965762705-260-27-57-7
Maskinindustri932577550-382-41-27-5
Bygging av skip og oljeplattformer38037645979218322
Annen verkstedsindustri3783633982053510
Maskinreparasjon og -installasjon693370415-278-404512
Møbelindustri og annen industri357222238-119-33167
 
Kraftforsyning24 13727 34527 2133 07613-1320
Produksjon av elektrisitet7 9828 9968 5305487-466-5
Overf. og distribusjon av elektrisitet14 91216 88317 0532 141141701
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 2421 4661 6293873116311
 
Etter varetype:
Innsatsvarer11 34714 07413 6152 26820-459-3
Investeringsvarer3 1492 1892 390-759-242019
Konsumvarer6 0385 5615 658-380-6972
Varige konsumvarer290232235-55-1931
Ikke-varige konsumvarer5 7485 3285 422-326-6942
Energivarer223 046194 632192 035-31 011-14-2 597-1