261361_tabell_267687_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
261361_tabell_267687
statistikk
2016-08-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 12 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2016

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner.1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201620172017 / 20162017 / 2017
3. kvartal året før2. kvartal året før3. kvartal året førDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer neste år, rapportert i 3. kvartal året før.
3Endring for antatte investeringer i neste år, rapportert i 2. kvartal året før og 3. kvartal året før.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft231 167200 633197 632-33 535-15-3 001-1
 
Utvinning og rørtransport184 837153 218150 507-34 330-19-2 711-2
Utvinning av råolje og naturgass181 956150 679147 941-34 015-19-2 738-2
Rørtransport2 8812 5392 566-315-11271
 
Industri og bergverksdrift20 00217 01416 186-3 816-19-828-5
Bergverksdrift647414467-180-285313
Industri19 35516 60015 720-3 635-19-880-5
Nærings-, drikkevare- og tob.ind3 5703 4632 919-651-18-544-16
Næringsmiddelindustri3 2653 3282 791-474-15-537-16
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.122136132108-4-3
Trelast- og trevareindustri6641 11893126740-187-17
Papir- og papirvareindustri15213418634225239
Trykking, grafisk industri14617020862423822
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 3203 2993 237-2 083-39-62-2
Kjemiske råvarer3 1752 3432 041-1 134-36-302-13
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 0751 3261 28721220-39-3
Metallindustri4 8644 6534 515-349-7-138-3
Ikke-jernholdige metaller4 3684 4554 343-25-1-112-3
Metallvareindustri647423406-241-37-17-4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri800732704-96-12-28-4
Maskinindustri864438460-404-47225
Bygging av skip og oljeplattformer273133207-66-247456
Annen verkstedsindustri359314299-60-17-15-5
Maskinreparasjon og -installasjon368128127-241-65-1-1
Møbelindustri og annen industri133132103-30-23-29-22
 
Kraftforsyning26 32830 40230 9384 610185362
Produksjon av elektrisitet8 7218 6749 08836744145
Overf. og distribusjon av elektrisitet16 39120 79620 9104 519281141
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 217932940-277-2381
 
Etter varetype:
Innsatsvarer12 36911 78411 267-1 102-9-517-4
Investeringsvarer2 2861 4071 464-822-36574
Konsumvarer3 7593 5823 217-542-14-365-10
Varige konsumvarer145142115-30-21-27-19
Ikke-varige konsumvarer3 6143 4403 101-513-14-339-10
Energivarer212 752183 860181 683-31 069-15-2 177-1