237194_tabell_247282_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
237194_tabell_247282
statistikk
2015-11-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2015 viser et fall på 9,4 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2015

Innhold

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,4262 043237 368
Utvinning og rørtransport-11,8218 584192 801
Industri-0,420 12920 040
Bergverksdrift-34,21 414930
Kraftforsyning7,721 91623 597
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2016 / 201520152016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-5,4231 825219 352
Utvinning og rørtransport-9,3188 570170 960
Industri17,917 86221 052
Bergverksdrift-11,8805710
Kraftforsyning8,324 58826 630