Tabell

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,4262 043237 368
Utvinning og rørtransport-11,8218 584192 801
Industri-0,420 12920 040
Bergverksdrift-34,21 414930
Kraftforsyning7,721 91623 597
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2016 / 201520152016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-5,4231 825219 352
Utvinning og rørtransport-9,3188 570170 960
Industri17,917 86221 052
Bergverksdrift-11,8805710
Kraftforsyning8,324 58826 630