224686_tabell_236819_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
224686_tabell_236819
statistikk
2015-08-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Anslag viser 12,1 prosent fall i 2015

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2015

Innhold

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
4. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 2015Endring i prosent
4. kvartal 2014 / 3. kvartal 20141. kvartal 2015 / 4. kvartal 20142. kvartal 2015 / 1. kvartal 2015
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft208,3212,0202,4-4,51,8-4,5
Utvinning og rørtransport222,0227,4219,0-6,82,4-3,7
Industri og bergverksdrift123,6102,3102,08,7-17,2-0,3
Bergverksdrift225,5121,0114,424,9-46,3-5,5
Industri118,0102,4101,95,5-13,2-0,5
Kraftforsyning240,2278,0257,5-1,215,7-7,4