Tabell

Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
4. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 2015Endring i prosent
4. kvartal 2014 / 3. kvartal 20141. kvartal 2015 / 4. kvartal 20142. kvartal 2015 / 1. kvartal 2015
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft208,3212,0202,4-4,51,8-4,5
Utvinning og rørtransport222,0227,4219,0-6,82,4-3,7
Industri og bergverksdrift123,6102,3102,08,7-17,2-0,3
Bergverksdrift225,5121,0114,424,9-46,3-5,5
Industri118,0102,4101,95,5-13,2-0,5
Kraftforsyning240,2278,0257,5-1,215,7-7,4