98267_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/entjeneste/hvert-3-aar-endelige
98267_tabell
statistikk
2013-06-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
true

Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)2011, endelige tall

Denne statistikken er opphørt.

Innhold