Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)2011, endelige tall

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt) - hvert 3. år, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. juni 2013 2011 Mildt vær ga lavere energibruk

Arkiv for Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt) - hvert 3. år, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. juni 2013 2011 Mildt vær ga lavere energibruk