Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap2014-2015

Innhold

Arkiv for Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. oktober 2016 2014-2015 Energibruken i økonomien øker mer enn produksjonen
8. oktober 2015 2013-2014 Redusert energibruk i norsk økonomi