436137_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
436137
statistikk
2021-05-14T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Elektrisitetspriser1. kvartal 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
1. kvartal 2021Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter120,045,636,7
Kraftpris53,5141,099,6
Nettleie27,6-3,5-4,5
Avgifter38,923,121,2
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet132,332,9-9,5
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet132,40,3-4,4
Alle andre fastpriskontrakter36,68,6-4,4
Kontrakter tilknyttet elspotprisen53,8166,3134,9
Variabel pris kontrakter54,490,935,0
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer49,1168,399,6
Industri untatt kraftintensiv industri49,4180,7116,7
Kraftintensiv industri33,518,411,3