432686_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
432686
statistikk
2021-02-15T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
4. kvartal 2020Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter82,413,0-26,6
Kraftpris22,254,2-52,6
Nettleie28,60,0-1,0
Avgifter31,65,7-13,7
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet124,340,5-42,6
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet132,3-15,2-22,7
Alle andre fastpriskontrakter33,71,2-9,4
Kontrakter tilknyttet elspotprisen20,265,6-55,4
Variabel pris kontrakter28,525,0-45,8
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer18,377,7-57,5
Industri untatt kraftintensiv industri17,677,8-59,2
Kraftintensiv industri28,3-0,4-11,0