416394_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
416394
statistikk
2020-11-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
3. kvartal 2020Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter72,90,1-33,0
Kraftpris14,4-3,4-66,1
Nettleie28,61,8-5,9
Avgifter29,90,3-16,7
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet117,3-27,0-55,4
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet138,111,1-11,2
Alle andre fastpriskontrakter33,3-6,2-8,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen12,2-0,8-70,2
Variabel pris kontrakter22,80,0-53,0
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer10,3-13,4-72,8
Industri untatt kraftintensiv industri9,9-4,8-73,0
Kraftintensiv industri28,46,4-11,3