416392_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
416392
statistikk
2020-08-18T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser2. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
2. kvartal 2020Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter72,8-17,1-35,3
Kraftpris14,9-44,4-67,3
Nettleie28,1-2,8-7,6
Avgifter29,8-7,2-18,6
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet123,7-33,6-35,1
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet134,31,2-5,5
Alle andre fastpriskontrakter35,5-7,31,1
Kontrakter tilknyttet elspotprisen12,3-46,3-71,9
Variabel pris kontrakter22,8-43,4-56,4
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer11,9-51,6-71,7
Industri untatt kraftintensiv industri10,4-54,4-73,2
Kraftintensiv industri26,7-11,3-17,8