401661_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
401661
statistikk
2020-05-14T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
1. kvartal 2020Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter87,8-21,8-29,4
Kraftpris26,8-42,7-51,4
Nettleie28,90,0-4,9
Avgifter32,1-12,3-17,1
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet135,7-15,6-22,4
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet133,9-18,9-19,9
Alle andre fastpriskontrakter38,33,010,7
Kontrakter tilknyttet elspotprisen22,9-49,4-56,9
Variabel pris kontrakter40,3-23,4-36,6
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer24,6-42,9-51,9
Industri untatt kraftintensiv industri22,8-47,1-54,7
Kraftintensiv industri30,1-5,3-7,4