396922_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
396922
statistikk
2020-02-13T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser4. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
4. kvartal 2019Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter112,33,2-9,0
Kraftpris46,810,1-14,6
Nettleie28,9-4,9-1,7
Avgifter36,61,9-6,6
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet142,39,0-17,5
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet141,8-2,6-3,9
Alle andre fastpriskontrakter37,21,98,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen45,310,5-14,7
Variabel pris kontrakter52,68,5-14,1
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer43,113,7-15,0
Industri untatt kraftintensiv industri43,117,8-12,8
Kraftintensiv industri31,8-0,60,0