371500_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
371500
statistikk
2019-11-18T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
3. kvartal 2019Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter108,8-3,4-11,8
Kraftpris42,5-6,8-23,1
Nettleie30,40,05,2
Avgifter35,9-1,9-8,4
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet138,86,3-11,0
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet142,918,22,6
Alle andre fastpriskontrakter36,54,013,0
Kontrakter tilknyttet elspotprisen41,0-6,4-24,5
Variabel pris kontrakter48,5-7,3-19,0
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer37,9-9,8-25,7
Industri untatt kraftintensiv industri36,6-5,7-25,9
Kraftintensiv industri32,0-1,5-0,6