371514_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
371514
statistikk
2019-08-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser2. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
2. kvartal 2019Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter112,6-9,42,1
Kraftpris45,6-17,42,2
Nettleie30,40,05,2
Avgifter36,6-5,4-0,5
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet136,5-20,72,5
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet136,3-14,26,1
Alle andre fastpriskontrakter35,11,416,2
Kontrakter tilknyttet elspotprisen43,8-17,50,5
Variabel pris kontrakter52,3-17,87,8
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer42,0-17,82,9
Industri untatt kraftintensiv industri38,8-22,9-2,8
Kraftintensiv industri32,50,05,2