371498_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
371498
statistikk
2019-05-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
1. kvartal 2019Endring i prosent
Øre/kWhSiste 3 md.Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter124,30,716,8
Kraftpris55,20,729,9
Nettleie30,43,49,0
Avgifter38,7-1,37,5
 
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet146,0-10,339,8
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet142,3-2,853,3
Alle andre fastpriskontrakter34,61,213,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen53,10,025,8
Variabel pris kontrakter63,63,943,2
 
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer51,10,831,0
Industri untatt kraftintensiv industri50,31,830,3
Kraftintensiv industri32,52,23,5